lördag 18 juli 2015

No-Crew.se


No-Crew.se startade som en diskussion på Facebook och resultatet blev kappseglingen Harken Solo Challenge 2012. Det var en solokappsegling där det fanns en kortare bana inomskärs och en lite längre utomskärs. Efter första året byttes sponsorn till Roblon och det har också tillkommit en dygnslång utomskärssegling Roblon One Star.

Initiativtagarna har tryckt på att man ska kunna komma med den båt man har men ändå ställt olika säkerhetskrav beroende på vilken bana/kappsegling man valt att vara med på.

Till den kommande Roblon Solo Challenge 15 augusti är det nu 14 båtar anmälda till korta banan och 35 båtar till långa banan.

Läs mer om gänget bakom No-Crew.se och seglingarna:
http://www.no-crew.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar