fredag 10 mars 2017

Rodger Martin Diode 36

Picture: http://www.rodgermartindesign.com/portfolio/rampant/

Diode 36 har några ovanliga saker; köl och riggplacering. De kallar båten för en 32-fotare med 4 fot extra stäv för assy eller code-segel. Kölen är inte canting på det sättet som en Open 60 utan på 5o5-sätt dvs den kan vridas från långskeppslinjen för att ta bättre höjd på kryssen. Kötrumman syns akter om masten och den vrids med ett vinschhandtag. Kölen går att hissa för att komma in i grunda hamnar eller köra på trailer.

Inredningen finns inte på det här exemplaret men det ryms ett par kojer och lite stuvlådor under däck. Bredden är bestämd utifrån vad som tillåts att traila i USA utan följebil. Tyvärr är gränsen 3,10 i Sverige för att klara sig från följebil...

Längd: 10,97 m
Bredd: 3,33 m
Djup: 2,74 m
Vikt: 1.950 kg

Läs mer:
http://www.rodgermartindesign.com/portfolio/rampant/

Info om bred last:
http://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_141k.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar