söndag 18 september 2016

Owen Clarke Class 40 generation 5

Picture: https://www.facebook.com/owenclarkedesign.yacht

Class 40 är häftiga båtar. I grunden avsedda för solo eller shorthandedsegling över öppet hav har de gått från renodlade undanvindsracers till mer allround design som även kryssar bättre. Olika designers sätter ofta spets på olika bogar och Owen Clarke tillhör de som även tittar på lättare vindar och kryss tack vare några beställningar från USA.

Allmänt har alla gått mot ökad förtriangel och revbar fock väljs ibland för att kunna ta med ett extra undanvindssegel då antalet segel är begränsat i klassregeln.

Båtarna är oftast starkt byggda men börjar nu köras så hårt att några få har råkat ut för delamineringar i stävregionen även om det är ovanligt. Däremot har några kolliderat med föremål i vattnet men det är ju inget specifikt för klassen men sätter ändå möjligheten att byta roder ute till havs som något att tänka på och möjligt att råka ut för. Båtar med dubbla roder är lite känsligare för det än båtar med singelroder som till viss del skyddas av kölen.

OC Class 40 gen 5 är redan såld i ett par exemplar och kan utrustas efter beställarens önskemål t ex en förlängning av rufftaket för mer skydd.

Läs mer:
https://www.facebook.com/owenclarkedesign.yacht

http://www.owenclarkedesign.com/Class40OpenRacingYacht

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar