onsdag 22 februari 2017

Lift 40 - uppdatering

Picture: https://www.facebook.com/Marc-Lombard-Yacht-Design-Group-435695029873550/

Class 40 är en boxregel där ett antal max- och minmått regleras som man måste hålla sig inom.

Nu finns några skisser på den nya Lift 40 från Lombards ritbord. Den stämmer bra med trenden att nya Class 40 får fylligare förskepp och att masten flyttas bakåt. Lift 40 kanske får ses som arvtagare där Akilaria 40 RC4 skulle varit.

Sittbrunnen är alltmer anpassad för shorthanded/solosegling och har mer skydd för besättningen i sittbrunnen än tidigare.

En Class 40 i grova drag:

Längd: max 12,18 m
Bredd: max 4,5 m
Djup: max 3,0 m
Segel höjd över vattnet: max 19,0 m
Vikt: min 4.500 kg
Vattenbarlast: max 750 liter per sida
Segelyta kryss: max 115 m2
Antal inmätta segel: max 8 st

Mer info:
https://www.facebook.com/Marc-Lombard-Yacht-Design-Group-435695029873550/

Klassförbundet:
http://www.class40.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar