fredag 17 juni 2016

Code 7

Picture: http://www.sailingcorner.com/index.php?id=696&L=1

Code 7 är en hottad version av NAU 220 Hornet med kolfibermast och Code Zero. Tyvärr finns inga data varken på Code Yachts, Sailingcorners, Nautic Boats eller Paugers hemsidor. Båten är ritad av Andrew Justin liksom Code 8 och linjerna verkar liknande. Det borde ge bra egenskaper men båtens längd kan ge vissa begränsningar i kryss när det finns vågor.

Hoppas att det snart kommer mer information!

Läs mer:
http://www.sailingcorner.com/index.php?id=696&L=1

http://www.nauticboat.hu/boat.php?id=15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar