söndag 4 oktober 2015

SRS mätbrev, kappsegling OSR Cat3 eller nya segel 2016?
Ska ni beställa nya segel eller vill ha SRS-mätbrev till nästa år så kan det vara läge att mäta en del saker på båten innan upptagning.

Storseglet är enkelt att mäta liklängder på mast och bom men segelmakaren vill ha mastlutning och grundtrimmet för mastböjen. Passa på en vindstilla dag och häng något tungt i storfallet (nedersta bilden) och mät hur långt bakom masten fallet passerar storbommen. Dra fallet längs med masten och se hur mycket böj masten har. Tänk i mastbredder så är det lättare att uppskatta än att försöka se om det är 5 eller 10 cm halvvägs upp...

Försegel är lite besvärligare eftersom en bakåtfälld mast gör att skotpunkten för ett befintligt segel flyttas framåt och i värsta fall inte ens går att sträcka upp. Mät nya förstagslängden (översta bilden), måttet ner till självskotningsskena (mittenbilden) och från förstag till skotpunkt. Kolla med segelmakaren vilka mått han vill ha och ta gärna bilder som ni kan maila så segelmakaren ser hur ni tagit måtten.

Segelmätning för mätbrev finns det bra anvisningar för. Det bökiga är väl att hitta en plan och torr yta att vara på. Vi lyckades att få låna en gymnastiksal och då blev det enkelt!

Ska man väga båten är det viktigt att även kontrollera djupgåendet. En tyngre båt går också djupare och ökad vikt sänker SRS-talet medan ökat djupgående höjer SRS-talet. Att göra som en 34-fotägare och skicka in en mätbrevsansökan med 800 kg tyngre båt med standard djupgående ger inget seriöst intryck. Lasta ur båten enligt reglerna för vägning för SRS, lägg båten långsides en brygga eller ta en jolle och sätt ett par tejpbitar ex vis 10 cm över vattenlinjen på bägge sidor. När ni tagit upp båten så lägg en aluminiumstege tvärs under båten. Mät upp till kölsulan och till vattenlinjen (tejpen-10 cm) på bägge sidor och ta medelvärdet. Seglarförbundet har en våg man kan hyra och har man tillgång till våg så bör man bifoga färskt kontrollintyg för vågen.

Vid första anblicken kan dokumenten för mätning eller säkerhetsföreskrifter för kappsegling enligt OSR Cat3 verka avskräckande men ge inte upp. Det är ganska enkelt om man tar hjälp av en kompis och sätter sig i båten och checkar av ett stycke i taget. Några saker är idag oklara t ex kättinglängd på ankare men om man har 2 meter 10 mm kätting på en 34-fotsbåt så borde de flesta besiktningsmän tycka att det är tillräckligt. KSSS kommer förmodligen att komma med ett förtydligande inför ÅFOR Gotland Runt 2016 vad de anser är tillräckligt. Hittar ni ingen definition så maila till Seglarförbundet eller kappseglingsarrangören och begär ett förtydligande!

OBS - det kommer en ny upplaga av OSR (Ocean Safety Rules) till säsongen 2016!

Läs mer om SRS-mätbrev:
http://www.svensksegling.se/Forbatagare/SRS/SRSmatbrev/SRSenskrov/

Läs mer om Ocean Safety Rules:
http://www.sailing.org/specialregs


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar