söndag 16 augusti 2015

Stomp 30

Picture: http://www.stompcraft.com/stomp30.htm

Stomp 30 har tyvärr passerat de magiska 310 cm i bredd för att vara enkel att traila i Sverige men det verkar vara en härlig båt ändå. Den har en hissbar köl så djupgåendet om 2,4 meter behöver inte vara ett hinder i natur- eller gästhamnar. Dra bara upp en meter så har man fortfarande lite styrsel och kan komma in på de flesta ställen.

Inredningen är enkel, som i de flesta Thompsondesignade båtar, men har det mesta man behöver. Seglingsmässigt är det en lätt båt med djup köl och mycket segel. Någon sade en gång att det går att segla långsamt med en snabb båt men inte tvärtom...

Längd: 9,15 m
Bredd: 3,25 m
Djup: 0,62 - 2,40 m
Vikt: 1.625 kg
Köl: 825 kg
Segelyta kryss: 63,3 m2
Segelyta undanvind: 158 m2

Läs mer:
http://www.stompcraft.com/stomp30.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar